PANDUAN PENGISIAN FORM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI SESUAI BKN,ASN SERTA BKD PROVINSI JAWA TENGAHPANDUAN PENGISIAN FORM PENILAIAN PRESTASI
KERJA PEGAWAI
SESUAI BKN,ASN SERTA BKD PROVINSI JAWA TENGAH
A.  
DATA
SASARAN KERJA PEGAWAI

Form ini berisikan data pegawai.
Isian-isian pada form ini terkait/terhubung dengan form-form selanjutnya, untuk
itu harap isi dengan lengkap seluruh isian pada form ini sebelum melanjutkan.